[go back to previous page]

Bestuurskomitee / Management Committee 2018

Monday, 10 December 2018 13:07
Die volgende lede is tot die bestuurskomitee verkies tydens die Algemene Jaarvergadering op 28 July 2018:

 President – Lieb Swiegers; 
 Adjunk-President – Wilhelm Landman;  
 Tesourier – Bertha Lane;  
 Sekretaris – Veronica Schmidt;  
 Perkemeester – Johann Gerber;  
 Wedstrydsekretaris – Vakant;  
  Addisionele lede:  
 Brian Shepherd (WP Verteenwoordiger);  
 Koos Potgieter;  
 Lyn Milne;  
 Pietman Retief;  
 Mike Kühn.

____________________________________________________________________________________________________________


Managing Committee 2018

The following members were selected as managing committee at the Annual General Meeting on 28 July 2018:

President – Lieb Swiegers
Vice President – Wilhelm Landman
Treasurer – Bertha Lane
Secretary – Veronica Schmidt
Greens Manager – Johann Gerber
Match Secretary – Vakant
Additional members:
Brian Shepherd (WP Representative)
Koos Potgieter
Lyn Milne
Pietman Retief
Mike Kühn