[go back to previous page]

Grondwet / Constitution - Stellenbosch Van Der Stel Rolbalklub / Bowling Club

Monday, 10 December 2018 13:08

Die naam van die klub is Stellenbosch Van der Stel Rolbalklub en funksioneer as ’n subklub van die Van der Stel Sportklub en is as sodanig onderworpe aan die verordeninge en regulasies van dié klub. Die Klub stel hom ten doel om die spel rolbal behoorlik te organiseer, te beheer en die spel in die algemeen, en spesifiek op Stellenbosch, te bevorder.

_______________________________________________________________________________________________________________

The name of the club is Stellenbosch Van der Stel Bowling Club and is a sub-club of the Van der Stel Sports Club and is subject to the regulations and regulations of that club. The aim of the Bowling Club is to manage, control and promote the game of bowls, specifically in Stellenbosch and the surrounding area.