[go back to previous page]

2019 Checkers day at the club / 2019 Checkers dag by die klub

Friday, 22 March 2019 10:19

Checkers day at the club

 Each year Checkers Stellenbosch sponsor a bowling day at the Stellenbosch Van Der Stel Bowling club. It is a very popular event with teams from all over Cape Town and Boland regions taking part. The event was held on Thursday 23rdApril and with 24 teams competing. A lovely day greeted the players with morning tea and lunch provided by the ladies of the club, to ensure that everyone was well catered for. 

 The winning teams were as follows:

 1stplace : Durbanville with skipper Johnny Minopetros and team members Allan Hogan and Ndeen Hogan

 2ndplace: Helderberg with skipper David Thies and team members Chris Syme and Keith Syme

 3rdplace: Old Oak with skipper H. Hablutzel and team members Elsa Le Grange and A. Eybers

 In the fourth place was a team from Stellenbosch Van Der Stel Bowling club skipped by Gerry Rosendorff, in the fifth place a team from Helderberg skipped by Des Gardner and in sixth place a second team from Stellenbosch Van Der Stel Bowling club with skipper Pietman Retief.

Checkers-dag by die klub

Elke jaar borg Checkers Stellenbosch 'n rolbaldag by die Stellenbosch Van Der Stel Rolbalklub. Dit is 'n baie gewilde gebeurtenis met spanne van regoor Kaapstad en Boland-streke wat deelneem. Die geleentheid is op Donderdag 23 April gehou en met 24 spanne wat meegeding het. Tydens heerlike weer is die spelers begroet met oggend-koffie en -tee en daarna ‘n middagete wat deur die dames van die klub verskaf is om te verseker dat almal goed versorg is.

Die wenspanne was die volgende:

1ste plek: Durbanville met kaptein Johnny Minopetros en spanlede Allan Hogan en Ndeen Hogan

2de plek: Helderberg met skipper David Thies en spanlede Chris Syme en Keith Syme

3de plek: Old Oak met skipper H. Hablutzel en spanlede Elsa Le Grange en A. Eybers

In die vierde plek was 'n span van die Stellenbosch Van Der Stel Bowling-klub deur Gerry Rosendorff oorgeslaan. In die vyfde plek het 'n span van Helderberg oorgeslaan deur Des Gardner en in die sesde plek 'n tweede span van die Stellenbosch Van Der Stel Rolbal-klub met die kaptein, Pietman Retief.