[go back to previous page]

2018-Presidentsdag / 2018 President's Day

Tuesday, 27 November 2018 08:57
Presidentsdag, soos dit by die Stellenbosch Van Der Stel rolbalklub plaasvind, het min met die president van die klub te doen maar is ‘n informele en jolige kleurvolle rolbaltoernooi waaraan soveel moontlik lede van die klub deelneem.

Lede van die klub word in twee streke ingedeel om teen mekaar deel te neem, nl diegene wat Noord van die Eersterivier woonagtig is teen diegene wat Suid van die rivier woon. Noord dra gewoonlik Blou en Suid Rooi.

Presidentsdag word nie op ‘n spesifieke dag of datum aangebied nie maar gewoonlik na aan die einde of begin van die jaar. Die uitslag is elke jaar senutergend na aan mekaar en saam met die vrolike musiek en informele aard daarvan, telkens ‘n groot sukses.


President's Day

President’s Day is an informal bowling day at the Stellenbosch Van Der Stel Bowling Club. It is named in recognition of the president of the club and is a joyous colorful bowling tournament in which many members of the club participate.

Members are divided into two regions to compete against each other, namely those who live North of the Eerste River against those who live South of the river. North usually wear blue tops and South red.

Presidential Day is not scheduled on a specific day or date, but usually towards the end or early in the new year. The resulting team scores are very competitive which together with the cheerful music and informal nature of the day, it is always a big success.