[go back to previous page]

Betty Marcus 2019

Wednesday, 15 May 2019 16:01

Die 2019 Betty Marcus rolbaldag is op 4 Mei 2019 deur Stellenbosch Van Der Stel Rolbalklub aangebied met ‘n stewige borgskap van die Paradyskloof KWIKSPAR. 

Tagtig spelers in twintig spanne van rolbalklubs vanoor die WesKaap (Somersetwes, Hermanus, Oakdale, Old Oak, Gordonsbaai en Durbanville) het deelgeneem. Elke span het drie wedstryde van 2 x 12 en 1 x 14 koppe teen verskillende opponente gespeel. 

Wedywering was fel met naelskraap oorwinnings deur die eerste drie spanne. Die wenspan was van Stellenbosch Van Der Stel Rolbalklub met 35 punte met in die tweede plek ‘n span van Somersetwes met 32 punte en derde, ‘n span van Oakdale met 30 punte. 

Die dag is afgesluit met aangename sosiale verkeer en verkope van vars produkte wat geskenk is deur die Zetler families van Mooiberge en Limberlost plase in die Stellenbosch distrik. Die opbrengs van hierdie verkope word geskenk aan die kankervereniging van Suid Afrika (CANSA).

                                                                                     ______________________________

 The 2019 Betty Marcus bowls day was held on May 4, 2019 at the Stellenbosch Van Der Stel Bowling Club, with the Paradyskloof KWIKSPAR as the main sponsor.

Eighty players in twenty teams from bowling clubs across the Western Cape (Somerset West, Hermanus, Oakdale, Old Oak, Gordon's Bay and Durbanville) participated. Each team played three games of 2 x 12 and 1 x 14 heads against different opponents.

Rivalry was fierce with narrow winning points by the first three teams. The winning team was from Stellenbosch Van Der Stel Bowls Club with 35 points followed in second place by a Somerset West team with 32 points and third, an Oakdale team with 30 points.

The day ended with pleasant social interaction and sales of fresh produce donated by the Zetler families of Mooiberge and Limberlost farms in the Stellenbosch district. The proceeds of these sales were donated to the cancer association of South Africa (CANSA).